Obec Luková

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů zveřejněné podle ustanovení § 2 odst. 3, vyhláška MVČR č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů

Adresa pro doručování dokumentů v písemné podobě:

Obecní úřad v Lukové, Luková 102, 561 23 Damníkov

Úřední hodiny podatelny

Pondělí: 8:00-11:00, 12:00-16:00
Úterý: 8:00-11:00, 12:00-15:00
Středa: 8:00-11:00, 12:00-16:00
Čtvrtek: 8:00-11:00, 12:00-15:00
Pátek: ---

Mimo dny státních svátků

Elektronická adresa podatelny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Identifikátor datové schránky

j7kb2ii

Povolené formáty dokumentů obsažených v datové zprávě

Formáty datové zprávy, které OÚ Luková v digitální podobě přijímá, jsou stanoveny dle přílohy č. 3, vyhlášky MVČR č. 194/2009 Sb. o stanovení podrobností užívání a provozování ISDS.

Jsou jimi formáty: pdf, jpg, gif, bmp, html, rtf, txt, doc, xls, případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv.

Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání.

Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Přehled přijímaných přenosných nosičů dat

Datové zprávy jsou přijímány na 3,5″ disketách, na CD a na USB FLASH discích.

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který by byl způsobilý přivodit škodu na informačním systému OÚ Luková na zpracovaných informacích a důsledky doručení takových dokumentů včetně písemných:

Dokument v digitální podobě se považuje za dodaný OÚ Luková, je-li dostupný podatelně. Dokument v digitální podobě je dostupný podatelně, pokud je ve formátu, ve kterém veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, lze-li jej zobrazit
uživatelsky vnímatelným způsobem, neobsahuje-li škodlivý kód a v případě, že je k dodání užito přenosného technického nosiče dat, na kterém OÚ Luková přijímá dokumenty v digitální podobě.

Pokud je OÚ Luková dodán dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebo dokument v digitální podobě, který není dostupný podatelně, a lze-li z nich určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí OÚ Luková o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postupy pro její odstranění. Nepodaří-li se OÚ Luková ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, OÚ Luková veřejnoprávní původce dokumentu nezpracovává, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.

Dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně z něj určit, kdo jej odeslal, OÚ Luková nezpracovává, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.

Stanoveno dle § 3 vyhlášky MVČR č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby.

© 2015-2017 Obec Luková, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.