Obec Luková

Obec Luková sestává ze dvou historických obcí Lukové a Květné. Název obce Luková je odvozen od slova luka (louky), proto autor znaku použil zelenou barvu štítu. V obci Luková je kostel zasvěcený sv. Markétě a kaple v Květné zasvěcená sv. Vavřincovi. Ve znaku jsou použity atributy těchto svatých - drak (sv. Markéta) a rošt (sv. Vavřinec). Květy symbolizují obec Květnou patřící pod Lukovou.

Popis znaku:
V zeleném štítě zlatý rošt o šesti polích, v každém poli stříbrný pětilistý květ se zlatým semeníkem, skrz oko roštu protažen stříbrný drak se zlatými zuby.

Popis praporu:
Na zeleném listu žlutý rošt o šesti polích, v každém poli bílý pětilistý květ se žlu­tým semeníkem, skrz oko roštu protažen bílý drak se žlutými zuby. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Použití symbolů obce:
Jiné subjekty než Obec Luková a její zřizované organizace mohou používat symboly pouze se souhlasem Obce Luková. Žádost o povolení nemusí podávat subjekt, který na svůj projekt získal finanční podporu Obce Luková. Všichni uživatelé symbolů jsou povinni dbát, aby nedocházelo k jejich poškození, zneuctění a znevážení. V takovém případě lze uložit v souladu se zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, § 42 odst. 1 jako sankci pokutu až do výše 3 000 Kč.

Vyhláška: Obecně závazná vyhláška č. 3/2004 o znaku a vlajce obce Luková a jejich užívání (PDF)

Obec Luková - znakObec Luková - prapor

© 2015-2017 Obec Luková, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.